EU Project

Tytuł projektu: INFLUENCIFY Samoobsługowa platforma influencer marketingowa
Nazwa beneficjenta: INFINITY SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Wartość projektu: 1 126 822,40 zł 
Wkład Funduszu Europejskiego: 915 066,65 zł 
Cel projektu: Planowany do opracowania w ramach projektu produkt – INFLUENCIFY – Samoobsługowa platforma influencer marketingowa zostanie w całości wykorzystana w działalności gospodarczej Wnioskodawcy – spółki Infinity. Podmiot działa na terenie województwa podkarpackiego i tam też rozwijana będzie jego działalność operacyjna, obejmująca wytworzenie, utrzymanie, rozwijanie, jak i sprzedaż przedmiotu projektu. Jest to też naturalną konsekwencją udziału spółki w inkubacji w ramach platformy startowej “Start in Podkarpackie”, a także wypracowanego w jej trakcie modelu.